Institut für Familientrauerbegleitung

Mechthild Schroeter-Rupieper
Postadresse: Weidekamp 16
45886 Gelsenkirchen
Telefon: +49 (0) 209 1702777
Mobil: +49 (0) 163 8480442
E-Mail: info (at) familientrauerbegleitung.de

Praxis – Institut für Familientrauerbegleitung
Günigfelderstrasse 88
45886 Gelsenkirchen
Mobil: +49 (0) 163 8480442